Paul Verhaeghe – Identiteit

Paul Verhaeghe – Identiteit

Tags:

 

IdentiteitMaatschappelijke veranderingen hebben gezorgd voor een veranderd ik-gevoel. Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van dertig jaar neoliberalisme, vrijemarktwerking, privatisering en de relatie tussen de maakbare samenleving en onze identiteit. Wie wij zijn wordt zoals altijd bepaald door de context waarin wij leven. Die context bepaalt op dit moment: Wie geen succes heeft zal ziek zijn. De dwang tot succes en geluk blijkt een keerzijde te hebben: het leidt tot verlies aan zelfbesef, tot desoriëntatie en vertwijfeling. De mens is eenzamer dan ooit. De liefde is moeilijk te bereiken en betekenisvol leven is diepgaand problematisch geworden.

Vanuit zijn klinische ervaring als psychotherapeut laat Verhaeghe zien hoezeer de veranderde maatschappij doorwerkt in de hedendaagse individuele psychische problemen. Mensen komen met andere psychische klachten bij de psychiater dan voorheen.

Identiteit is een vervolg op Verhaeghes bestseller Liefde in tijden van eenzaamheid en zijn al even succesvolle Het einde van de psychotherapie.

Ben jij op zoek naar een recensie van Identiteit door Paul Verhaeghe? Ze staan hier voor je op een rij!

ZorgEthiek;

Paul Verhaeghe heeft een heftig, maar helder betoog geschreven dat goed onderbouwd is en zeer leesbaar. Het is een boek dat aanzet tot discussie, maar vooral tot nadenken over ons eigen gedrag en waarden. Uiteindelijk zal daar als eerste de verandering plaats moeten vinden. Een aanrader voor ieder die zorg heeft voor herstel van sociale waarden in onze samenleving.

Athenaeum;

Geef mij maar een wijze zonder kant-en-klaarrecepten als Verhaeghe. Het verstand wil uitdaging en zelfwerkzaamheid; het deskundige, creatieve en bevlogen kader dat hij daarvoor biedt maakt hem een voorbeeldige voortrekker. Zijn betoog is glashelder, welsprekend en meeslepend, en ook voor niet-ingewijden uitstekend te volgen; met zijn analyse en stemadvies kan je het alleen maar hartgrondig eens zijn.

GlobalInfo;

Verhaeghe pleit voor een andere organisatie van het werk waarbij zelfsturing en bottum-up doelen stellen richtinggevend zijn. Het boek Identiteit onderbouwt de noodzaak voor deze verandering op een overtuigende wijze, wat we nu precies kunnen doen blijft echter wat filosofisch. Toch is het boek een aanrader voor eenieder die het neoliberalisme wil overwinnen.

NRC Lux; ****

Identiteit is een woedend boek, waarin Verhaeghe zijn observaties niettemin zo wetenschappelijk mogelijk tracht te verantwoorden. In Vlaanderen heeft het (net als sommige van zijn eerdere boeken) inmiddels tot heftige polemieken geleid. Dat is niet verwonderlijk, want Verhaeghe schrijft eerder als pamflettist dan als academicus en hij laat in zijn vertoog weinig schenen onbeschopt. Het is dan ook geen geringe opdracht het verval te keren waarin het ooit zo bevrijdende liberalisme is ontaard.

Cobra; ****

De probleemstelling is scherp en terecht in dit boek, de weg erheen te volgestouwd, de stijl een tikje pedant, de remedies voorlopig iel, maar als het de bedoeling was om felle discussie uit te lokken over grote maatschappelijke en menselijke problemen, dan is Verhaeghe wonderwel in z’n opzet geslaagd.

Volkskrant; ****

Identiteit is met dergelijke uitdagende stellingnames vooral een boek dat uitnodigt tot nadenken en discussie, en tot het heroverwegen van de eigen verantwoordelijkheid voor een wereld waarvan we de misstanden soms wat al te gemakkelijk op het bord van anderen schuiven.

Over boeken, enzo;

“Identiteit” is een ongewoon diepgaande doorlichting van onze cultuur en wijst een hoopvolle weg: verandering is mogelijk mits we ons bewust worden van waar we mee bezig zijn. “Gnothi seauton”. Ken uzelf. Paul Verhaeghe helpt daar méér dan een handje bij…

De wereld morgen;

Verhaeghe focust op de psychologische en maatschappelijke kant van het verhaal en laat de politieke en economische zoektocht aan anderen. Daar zijn zoals aangestipt goede redenen voor, wil men toegang tot een ruim publiek krijgen. In navolging van Verhaeghe kunnen we alleen maar beamen dat we daar alleen in zullen slagen als we voorbij het partijpolitieke gehakketak geraken, in het belang van een democratie in functie van de postneoliberale mens. Een meer sociale wereld begint ook daar: voorbij het hypermeritocratische haantjesgedrag van de politiek.

Victor Onrust;

Meer in het algemeen schiet V in zijn waarneming van maatschappelijke processen tekort. Het verband tussen onze individualistische levenshouding en het economisch systeem (fetisjisme) komt niet aan de orde.

Xandra van Gelder;

De kracht van zijn boek is dat hij niet stopt bij zijn beschrijving van de identiteit, maar overtuigend aantoont dat het neoliberaal ideaal is doorgedrongen in alle haarvaten van ons dagelijks leven. Alles is een markt geworden: school, universiteit, ziekenhuis, bedrijf en overheid. Met bijbehorende jargon van scoren en uitblinken: topscholen, toponderzoekers, topleraren en topziekenhuizen.

Boekrecensies;

Verhaeghe is uitermate kritisch en drukt ons pijnlijk op de feiten. Zijn visie op de maatschappij is extreem negatief, maar hij verzacht keer op keer zijn meningen door aan te geven dat de basis van onze maatschappij niet slecht is. Alleen hebben we de basiselementen verkeerd geïnterpreteerd en te ver doorgevoerd. Terug naar de basis dus?

Enola; ***½

Niettemin blijft dit toegankelijke en meeslepende boek een essentieel maatschappijkritisch werk. “Wat hebben ze ons toch wijsgemaakt?”, hebben zich velen in het Westen afgevraagd na het bedrog en de teloorgang van religie. Verhaeghe koestert de hoop dat we ons dat binnenkort ook over het neoliberalisme gaan afvragen.

The Review Mirror; **

Al bij al is Identiteit een interessante denkoefening, die echter strandt in een ongenuanceerd betoog dat bijwijlen op een tirade van een zure oude man lijkt. Een goed boek voor wie bevestigd wil zien dat de samenleving naar de knoppen is.

Heb jij Identiteit door Paul Verhaeghe gelezen? Laat nu jouw beoordeling achter!

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Share This

Wil jij niets missen?

Wil je een seintje ontvangen zodra de bestseller top 10 online staat en verrast worden met waanzinnige boekentips?

 

Je bent succesvol aangemeld!