Naomi Rebekka Boekwijt – Pels

Naomi Rebekka Boekwijt – Pels

Tags:

 

pelsEen onsentimentele ode aan het buitenleven.

In zeven verhalen worden verschillende jonge mensen naar buiten gejaagd. Een vrouw komt op het platteland terecht. Een jongen rijdt met twee vreemden naar Aalborg. Een wetenschappelijk instituut met aan het hoofd de beruchte docent Bruska valt uit elkaar. Zowel in de stad als op het land stuiten de hoofdfiguren op het dier dat de mens is.

Ben je op zoek naar recensies over Pels van Naomi Rebekka Boekwijt? Ze staan hier voor je op een rij!

Tzum;

Boekwijt laat op een secure manier zien dat niets zeker is. Ze is een bekwame observator die een duidelijk gethematiseerde bundel heeft geschreven over de onzekerheid van het bestaan en hoe mensen disfunctioneren en zich gedragen als dieren. Haar afgewogen en ingetogen stijl laat dat schrijnende falen in communicatie en handelen nog beter uitkomen.

Thauma;

Ook de stapel ongebruikte aantekeningen en opmerkingen van deze criticus wijst erop dat het boek her en der zo vaag is, dat men erin kan lezen wat men wil. Wie aan het eind van een boek graag kan zeggen wát hij zojuist gelezen heeft, blijve van Pels het beste weg. Boekwijt heeft echter wel een verdienstelijke poging – bewust of onbewust – gedaan om Oudemans’ filosofie te belijden zónder zijn karakteristieke taalgebruik. En dat is, zoals elke Leidse student Wijsbegeerte weet, een bijzondere prestatie.

Recensieweb; ***

De wens literair te zijn ligt er zo dik op dat het resultaat literairderig is. Veel impliciete verhalen, een naargeestige sfeer, een drang tot schurende beeldspraak; lezen wordt zo vooral een intellectuele exercitie, waarbij je veel moet nadenken en interpreteren om iets van inhoud te kunnen vinden. De lezer als detective op zoek naar een plot, een conflict, maar anders dan in een echt detective, zonder uiteindelijke oplossing.

Mijn boekenkast;

Ik houd er best wel van als niet alles voorgekauwd is en als er van de lezer verwacht wordt dat hij zelf nadenkt, interpreteert. Dat hij een diepere laag herkent en dat er te genieten valt van verwijzingen en beeldspraak. Maar ik ben dus blijkbaar niet te enige die de verhalen onbegrijpelijk vond. En te geforceerd literair. Die wel dieren voorbij zag komen, maar niet zo zeer “het dier zag dat de mens is“.

8weekly; ****

De verhalen in Pels zijn, evenals de titel van de bundel, sober en staccato. Pels onderscheidt zich van veel verhalenbundels doordat Boekwijts verhalen voldoende eigenheid bezitten om de aandacht vast te houden en er tegelijkertijd eenheid is in de bundel door het gebruik van terugkerende motieven. Behalve het leven op de boerderij zijn familie en homoseksualiteit veel voorkomende thema’s.

Literair Nederland;

De karakters zijn het enige dat telt. De ontwikkeling van de karakters hoeft niet per se te leiden tot een slotakkoord. De beschrijving van een scène, een gebeurtenis waarin de karakters fungeren is voldoende. De plot is bijzaak. En daarin heeft Boekweit gelijk, omdat ze het zeer secuur en prachtig gedoseerd doet.

Leestafel;

De taal dus, plus het feit dat het romannetjes in het klein zijn, zorgen er voor dat ik deze schrijfster ga onthouden. Ze is namelijk al met een roman bezig.. Ik ben benieuwd!

Rein Swart;

Het is vooral de taal die in deze nogal plotloze verhalen overtuigt, die dit afscheid nemen van het vertrouwde en dit vergeefs zoeken naar een alternatief op veelzeggende manier begeleid.

De Groene;

Boekwijt schrijft het op in een zelfverzekerd soort proza dat nauwelijks psychologisering verdraagt – anders zou ik zeggen dat het meisje in feite zelf een dier zoekt, een trouw beest dat je aanwezigheid erkent, maar zich er verder niet aan aanpast; een paard waarschijnlijk – maar puur in de taal, het observeren (niet wát ze observeert, maar hoe ze zo geconcentreerd observeert), zit de liefde.

Maarten Dessing;

Hoe clichématig het onderscheid tussen de norse plattelander en de vlotte, maar radeloze stadsbewoner ook is – de draai die Boekwijt eraan geeft, doet je ieder bezwaar inslikken. Met haar beheerste toon en ingehouden, precieze stijl lijkt ze het diepste wezen van de personages uit te drukken.

NRC; ****

Maar in haar aftastende beschrijvingen van relaties tussen mensen (die ook op het platteland moerassen van onzegbaarheid blijken) is ze sterk. Laat haar doorschrijven over dat platteland, over die vrijheidsdrang. Waarmee ik maar wil aangeven dat er reden is tot een feestje voor een veelbelovende schrijfster.

Heb jij Pels van Naomi Rebekka Boekwijt gelezen? Laat nu jouw beoordeling achter!

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Share This

Wil jij niets missen?

Wil je een seintje ontvangen zodra de bestseller top 10 online staat en verrast worden met waanzinnige boekentips?

 

Je bent succesvol aangemeld!